Một số bài tập thể dục giúp bé tăng chiều cao nên được áp dụng mỗi ngày

Dinh dưỡng đúng và đủ, vận động khoa học, giấc ngủ tốt, môi trường sống lành mạnh, tinh thần vui vẻ… là yếu tố đóng vai trò quan yếu để xúc tiến tăng trưởng tầm vóc của trẻ trong mọi tuổi, đặc biệt vào thời điểm vàng.Trẻ nên khuyến khích có lối sống năng động,